BULB  HOLDERS
IT051001                   H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T
IT051002                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T
IT051003                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T
IT051004                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T         CERAMIC
IT051005                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T        CERAMIC
IT051006                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T        CERAMIC
IT051007                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T        CERAMIC
IT051008                   H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T         
IT051009                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T  
IT051010                    H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T      BAKELITE
IT051010A                  H4 HOLDER
FOR BASE P43T,PX43T,P45T         CERAMIC 
IT051011          MALE CONNECTOR
FOR H4 HOLDER   
IT051012          MALE CONNECTOR
FOR H4 HOLDER
IT051013A                      H1 HOLDER
FOR BASE P14,5s       HEAT SHRINK SHEILD
IT051013B                 H1 HOLDER
FOR BASE P14,5s                            CERAMIC
IT051014                   H1 HOLDER
FOR BASE P14,5s   
IT051015                    H3 HOLDER
FOR BASE PK22S  
IT051016                  H3C HOLDER
  
IT051017A                  H7 HOLDER
FOR BASE PX26d                           CERAMIC
IT051018                    H7 HOLDER
FOR BASE PX26d                          
IT051019                    H7 HOLDER
FOR BASE PX26d                         
IT051019A                  H7 HOLDER
FOR BASE PX26d                           CERAMIC
IT051020                    H1 HOLDER
FOR BASE P14,5s    
IT051020A                  H1 HOLDER
FOR BASE P14,5s                           CERAMIC
IT051021        9004,9007 HOLDER
FOR BASE P29t,PX29t
IT051021A     9004,9007 HOLDER
FOR BASE P29t,PX29t                   CERAMIC
IT051022          MALE CONNECTOR
FOR 9004,9007 HOLDER
IT051023          MALE CONNECTOR
FOR 9004,9007 HOLDER
IT051024                 9005 HOLDER
FOR BASE P20d                          
IT051024A              9005 HOLDER
FOR BASE P20d                             CERAMIC
IT051025         MALE CONNECTOR
FOR 9005 HOLDER                      
IT051026                 9006 HOLDER
FOR BASE P22d
IT051026A              9006 HOLDER
FOR BASE P22d                             CERAMIC
IT051027          MALE CONNECTOR
FOR 9006 HOLDER
IT051028                 9006 HOLDER
FOR BASE P22d
IT051029                   800 HOLDER
FOR BASE PG13                            
IT051030                   800 HOLDER
FOR BASE PGJ13 
IT051030A                800 HOLDER
FOR BASE PGJ13                           CERAMIC
IT051031                 H13 HOLDER
FOR BASE P26.4t
IT051031A                H13 HOLDER
FOR BASE P26.4t                           CERAMIC
IT051032          MALE CONNECTOR
FOR H13 HOLDER
IT051033          MALE CONNECTOR
FOR H11,880 HOLDER
IT051034          MALE CONNECTOR
FOR H8,H9,H11,880 HOLDER
IT051035          MALE CONNECTOR
FOR H1 HOLDER
IT051036          MALE CONNECTOR
FOR H7 HOLDER
IT051201                 3156 HOLDER
FOR BASE W2,5x16d                         
IT051202                 3157 HOLDER
FOR BASE W2,5x16q 
IT051203                  T20 HOLDER
FOR BASE W3x16d                          
IT051204                   T20 HOLDER
FOR BASE W3x16q
IT051205       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051206       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051207       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051208       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051209       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051210       T10/13/15 HOLDER
FOR BASE P2,1x9,5d
IT051211                    T5  HOLDER
BASE B8,3d
IT051212                    T5 HOLDER
BASE B8,5d
IT051213                    T5 HOLDER
BASE B8,4d
IT051214                    T5 HOLDER
BASE B8,4d
IT051215                    T5 HOLDER
BASE B8,5d
IT051216  
S25/G18,5/T16/B19 HOLDER

FOR BASE BA15S
IT051217  
S25/G18,5/T16/B19 HOLDER

FOR BASE BA15S
IT051218  
S25/G18,5/T16/B19 HOLDER

FOR BASE BA15d
IT051219  
S25/G18,5/T16/B19 HOLDER

FOR BASE BA15d
IT051220  
S25/G18,5/T16/B19 HOLDER

FOR BASE BAY15d
IT051221 
T8,5/T10/G11/G15 HOLDER

FOR BASE BA9S
IT051222                  S25 HOLDER
FOR BASE BAY15d
IT051223                  S25 HOLDER
FOR BASE BAY15d
IT051501   SEALED BEAM HOLDER
FOR 4000/02/03/05, 5040/42,
        5400/02/21/40, 6006/12/13/14/16
IT051502   SEALED BEAM HOLDER
FOR 4001,4651,5001 BOXED
IT051503   SEALED BEAM HOLDER
FOR 4001,4651,5001 CARDED
 
IT051801               RELAY HOLDER
HEAT SHRINK SHEILD                    CERAMIC
IT051801A             RELAY HOLDER
                                                       CERAMIC
IT051801B            RELAY HOLDER
                                                      
 
IT051401            HID CONNECTOR
AMP 1 PIN
IT051402             HID CONNECTOR
AMP 1 PIN
IT051403            HID CONNECTOR
AMP 2 PIN
IT051404            HID CONNECTOR
AMP 2 PIN
IT051601           WIRING HARNESS
FOR H1
IT051602           WIRING HARNESS
FOR H4
IT051603           WIRING HARNESS
FOR H4
IT051604           WIRING HARNESS
FOR H7
IT051605           WIRING HARNESS
FOR 9005
IT051606           WIRING HARNESS
FOR 9006
IT051607           WIRING HARNESS
FOR 9004/9007
IT051608           WIRING HARNESS
FOR H11/880
IT051609           WIRING HARNESS
FOR H13
IT051621           WIRING HARNESS
FOR HID D2S

 

HID WIRING HARNESS                   W/ RELAY & FUSE

IT051901-H1/H3     
IT051901-H7
IT051901-9005
IT051901-9006
IT051901-H11/880ROOM 1802, 118 XINLING ROAD, WAIGAOQIAO, SHANGHAI, 200131 , CHINA
Tel:+86-21-50463141 ,  Fax: +86-21-50643508 ,  Mobile(John):+86-13816690612
Email: john@iftim.cn                 Website: http://www.iftim.cn